Naar inhoud
RSS

Nieuws

  • Heb jij onze affiches al gespot?

    In Tielt-Winge wenst het lokaal bestuur haar engagement formeel vast te leggen in een klantencharter. In dat opzicht loopt er momenteel een tevredenheidsbevraging van de dienstverlening waarmee ook verbeteringen/verwachtingen kunnen aangeleverd worden door elke inwoner.

    Heb jij onze affiches al gespot?

  • Opbrengst Rode Neuzen Dag

    OCMW Tielt-Winge verkocht Rode Neuzen op verschillende locaties. De totale opbrengst bedroeg in totaal 90 euro.

    Dit bedrag werd overgemaakt aan Rode Neuzen Dag.

ga naar de website van gemeente tielt-winge

ga naar de website van sociaal huis

Onze visie / missie

De lokale besturen van Tielt-Winge en hun medewerkers werken, samen met u, aan een solidaire en groene Hagelandse gemeente, die de kansen grijpt om te verbeteren waar mogelijk en ruimte biedt voor creativiteit.


Wij streven naar een duurzaam en haalbaar beleid waarbij de noden van de burgers, de financiële en materiële middelen en de beschikbaarheid van medewerkers in evenwicht blijven.


In de eerste plaats zetten wij in op een professionele, efficiënte, vriendelijke en discrete dienstverlening, die transparant en toegankelijk is voor iedere burger.


Hiervoor vertrekken wij van een open, duidelijke en correcte communicatie tussen het bestuur, de medewerkers en de burgers, gebaseerd op respect voor elkaar.


Daarnaast hecht onze organisatie veel belang aan collegialiteit, integriteit en persoonlijke groei van alle medewerkers.


Op deze manier realiseren wij een zo groot mogelijk welzijn voor u als inwoner, bezoeker, werknemer, vereniging, organisatie of bedrijf in Tielt-Winge.