Naar inhoud

vacatures OCMW

vacature

1 voltijds maatschappelijk werker – schuldbemiddelaar (contractueel - onbepaalde duur – B1-B3 – 38/38)

De voornaamste voorwaarden voor deze vacante betrekking zijn:

 • In het bezit zijn van een diploma of getuigschrift, dat minstens in aanmerking komt voor aanwerving in een betrekking van niveau B.
 • Minstens 3 jaar ervaring in schuldbemiddeling of de basisopleiding ‘schuldbemiddeling’ gevolgd.
 • Uittreksel uit het strafregister – model 1 (max. 3 maanden oud; te bekomen bij dienst Bevolking & Burgerlijke Stand van uw gemeente).
 • Slagen in selectieprocedure die bestaat uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte.
 • Voldoen aan alle voorwaarden zoals omschreven in de rechtspositieregeling.

Wat hebben wij u te bieden voor uw inzet?

 • Een gevarieerde job in een boeiende sector op een filevrije locatie.
 • Een voltijdse, contractuele arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur in de betrokken salarisschaal (bruto geïndexeerde aanvangswedde bedraagt minimaal 2460,78 euro per maand).
 • Vorige dienstjaren uit de openbare sector worden gevalideerd alsook maximum 12 jaar ervaring uit de privé-sector.
 • Andere geldelijke voordelen: gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering, diverse mogelijkheden om opleidingen te volgen, maaltijdcheques per gepresteerde dag.
 • Erkenning van onbepaalde duur voor het OCMW inzake schuldbemiddeling (uitvoering van het decreet van 21/6/2013, betekend bij schrijven van de Afdeling Welzijn en Samenleving van 30/9/2013).

Aanleg van een wervingsreserve van 2 jaar.

Kandidaturen moeten binnen komen uiterlijk 28 februari 2020

1 voltijds maatschappelijk assistent sociale dienst (B1-B3 - 38/38)

(contractuele arbeidsovereenkomst van bepaalde duur met mogelijkheid tot vast contract mits geslaagd voor de aanwervingsprocedure)

De voornaamste voorwaarden voor deze vacante betrekking zijn:

 • In het bezit zijn van een diploma of getuigschrift, dat minstens in aanmerking komt voor aanwerving in een betrekking van niveau B.
 • Relevante aantoonbare beroepservaring kan een extra troef zijn.
 • Bijlage uit het strafregister – model 1 (max. 3 maanden oud; te bekomen bij dienst Bevolking & Burgerlijke Stand van uw gemeente).
 • Slagen in selectiegespek.
 • Voldoen aan alle voorwaarden zoals omschreven in de rechtspositieregeling.

Wat hebben wij u te bieden voor uw inzet?

 • Een gevarieerde job in een boeiende sector op een filevrije locatie.
 • Een voltijdse, contractuele arbeidsovereenkomst van bepaalde duur in de betrokken salarisschaal (bruto geïndexeerde aanvangswedde bedraagt minimaal 2460,78 euro per maand).
 • Vorige dienstjaren uit de openbare sector worden gevalideerd alsook maximum 12 jaar relevante beroepservaring uit de privé-sector. Ervaring is waardevol maar niet noodzakelijk: ook pas afgestudeerden worden daarom aangemoedigd om te solliciteren.
 • Andere geldelijke voordelen: gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering, diverse mogelijkheden om opleidingen te volgen, maaltijdcheques per gepresteerde dag.

Kandidaturen moeten binnenkomen uiterlijk 11 maart 2020. 

1 deeltijds maatschappelijk assistent sociale dienst (B1-B3 - 19/38) (contractuele vervangingsovereenkomst)

De voornaamste voorwaarden voor deze vacante betrekking zijn:

 • In het bezit zijn van een diploma of getuigschrift, dat minstens in aanmerking komt voor aanwerving in een betrekking van niveau B.
 • Relevante aantoonbare beroepservaring kan een extra troef zijn.
 • Bijlage uit het strafregister – model 1 (max. 3 maanden oud; te bekomen bij dienst Bevolking & Burgerlijke Stand van uw gemeente).
 • Slagen in selectiegespek.
 • Voldoen aan alle voorwaarden zoals omschreven in de rechtspositieregeling.

Wat hebben wij u te bieden voor uw inzet?

 • Mogelijkheid tot combinatie met een andere functie
 • Een gevarieerde job in een boeiende sector op een filevrije locatie.
 • Een deelltijdse, contractuele arbeidsovereenkomst in de betrokken salarisschaal (bruto geïndexeerde aanvangswedde bedraagt minimaal 1230,39 euro per maand).
 • Vorige dienstjaren uit de openbare sector worden gevalideerd alsook maximum 12 jaar relevante beroepservaring uit de privé-sector. Ervaring is waardevol maar niet noodzakelijk: ook pas afgestudeerden worden daarom aangemoedigd om te solliciteren.
 • Andere geldelijke voordelen: gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering, diverse mogelijkheden om opleidingen te volgen, maaltijdcheques per gepresteerde dag.

Kandidaturen moeten binnen komen uiterlijk 21 februari 2020. 

1 voltijds, contractueel kinderbegeleid(st)er voor groepsopvang Elfenhuisje (C1-C2 – 38/38) (contractuele vervangingsovereenkomst)

De voornaamste voorwaarden voor deze vacante betrekking zijn:

 • In het bezit zijn van een diploma of getuigschrift, dat minstens in aanmerking komt voor aanwerving in een betrekking van niveau C.
 • Relevante aantoonbare beroepservaring kan een extra troef zijn.
 • Bijlage uit het strafregister – model 2 (max. 3 maanden oud; te bekomen bij dienst Bevolking & Burgerlijke Stand van uw gemeente).
 • Slagen in selectiegespek.
 • Voldoen aan de aanwervingsvoorwaarden zoals omschreven in de rechtspositieregeling.
 • Een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde functie;
 • Lichamelijk geschikt worden bevonden door de interbedrijfsgeneeskundige dienst van het lokaal bestuur;

Wat hebben wij u te bieden voor uw inzet?

 • Een gevarieerde job in een boeiende sector op een filevrije locatie;
 • Een contractuele arbeidsovereenkomst in de betrokken salarisschaal (bruto geïndexeerde aanvangswedde bedraagt minimaal 1927,37 euro per maand).
 • Vorige dienstjaren uit de openbare sector worden gevalideerd alsook maximum 12 jaar relevante beroepservaring uit de privé-sector. Ervaring is waardevol maar niet noodzakelijk: ook pas afgestudeerden worden daarom aangemoedigd om te solliciteren.
 • Andere geldelijke voordelen: gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering, diverse mogelijkheden om opleidingen te volgen, maaltijdcheques per gepresteerde dag

Kandidaturen moeten binnenkomen uiterlijk 28 februari 2020. 

De volledige functiebeschrijvingen evenals alle andere bijkomende inlichtingen zijn beschikbaar via www.tielt-winge.be of te bekomen bij de personeelsdienst (tel. 016 63 95 63 of e-mail personeelsdienst@tielt-winge.be). De kandidaturen (motivatiebrief met gedetailleerd curriculum vitae, diploma en uittreksel strafregister model 2) worden ingediend per e-mail, per aangetekende post of bezorgd door afgifte tegen ontvangstbewijs aan het Vast Bureau (t.a.v. de personeelsdienst), gemeentehuis, Kruisstraat 2, 3390 Tielt-Winge.

Praktisch

vacatures OCMW

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 40 03
fax 016 64 06 11
e-mail e-mail