Naar inhoud

doorgangswoning

De doorgangswoning dient beschouwd te worden als een woning waar u tijdelijk terecht kan in geval van nood aan huisvesting. Deze woning biedt crisisopvang.
Ze is gelokaliseerd op de Oude Tiensebaan 64 te 3390 Tielt-Winge.

Samenstelling gebouw?
Het huis kan maximum 3 woonentiteiten huisvesten, zijnde: W1 en W2 voor maximum 2 volwassenen en 2 kinderen en W3 voor maximum 1 volwassene met 1 kind.
Elke aanvrager kan er maximum 6 maanden verblijven. Deze periode kan verlengd worden met maximum 6 maanden na gemotiveerd verslag van de maatschappelijk werker aan het BCSD.

Hoe verloopt de aanvraag?

 • Algemene procedure
  De aanvraag gebeurt bij de sociale dienst . De maatschappelijk werker maakt een sociaal verslag op en formuleert een advies aan de voorzitter en aan de leden van het Bijzonder Comité Sociale dienst (BCSD). Op het eerstvolgend BCSD wordt dan een beslissing genomen.

 • Hoogdringendheidsprocedure
  De aanvraag gebeurt bij de sociale dienst . De maatschappelijk werker maakt een sociaal verslag op en formuleert een advies aan de voorzitter. Deze kan beslissen over het ter beschikking stellen van de doorgangswoning. Op het eerstvolgend BCSD wordt de genomen beslissing voorgelegd ter bekrachtiging.

Wat kost het?
De verblijfskosten worden berekend aan hand van uw inkomen en de grootte van de woonentiteit (W1, W2 Of W3).

De betaalde verblijfskosten geven recht op:

 • gebruik van de woonentiteit
 • verwarming, verlichting, koud en warm water
 • het gebruik van de gemeenschappelijke keuken, woon- en eetkamer, badkamer en berging, mits naleving van het huishoudelijk reglement
 • globale brandverzekering, maar niet uw burgerlijke aansprakelijkheid
 • woonbegeleiding in functie van het samenleven met meerdere mensen in 1 gebouw

Praktisch

doorgangswoning

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 92 76
fax 016 64 06 11

Openingstijden

Elke werkdag van 8.30u tot 12u.
Maandag ook van 13u tot 16.30u.
Dinsdag ook van 17u tot 19u.