Naar inhoud

personenalarmtoestel

Tele Hulp

In een klik bij de buren.

Ben je niet meer van de jongste, wat ziek of niet zo goed meer te been? Lijkt de weg naar de telefoon soms een meter te ver? Ben je vaak alleen thuis? En voel je je daardoor niet altijd even zeker? Informeer je dan snel eens over ons personenalarmtoestel. Met dit kleine draadloze zendertje rond je hals is alle hulp voortaan slechts één klik van je verwijderd. Bij een ongelukkige val of andere noodsituatie sla je zonder moeite alarm. Je wordt doorverbonden met de alarmcentrale die je zal vragen of alles in orde is. Indien dit niet het geval is worden je familie, buren, dokter of andere hulpverleners automatisch verwittigd. Overdag. ‘s Nachts. Zondag. Weekdag. Met dit toestel heb je de nodige hulp letterlijk bij de hand, de klok rond.

 

Het personenalarmtoestel

  • is er voor alle inwoners van Tielt-Winge.
  • krijg je na het betalen van een eenmalige waarborg (25 euro) en plaatsingskosten (25 euro).
  • kost 12,40 euro per maand (vzw Tele-Hulp) voor spreek- en luisterverbinding.
  • vraag je aan bij de centrumleidster van het Lokaal Dienstencentrum Zonnedries. Na de aanvraag komt zij even bij je langs om de werking van het toestel te verduidelijken.

Waarvoor dient een personenalarmtoestel?
Het alarmtoestel laat de bejaarden toe alarm te geven in geval van nood (bvb. een ongelukkige val). Om alarm te slaan of een spreekverbinding tot stand te brengen drukt men op de knop van het alarmtoestel of op de knop van het draadloos zendertje dat men om de hals draagt.
Uw oproep komt terecht bij de alarmcentrale. De telefonist van de centrale verwittigt onmiddellijk de familie, de buren, de dokter of andere hulpverleners.
De alarmcentrale is 24u op 24u bemand, inclusief zon- en feestdagen.

Hoe verloopt uw aanvraag?
De aanvraag dient te gebeuren bij de centrumleidster van het Lokaal Dienstencentrum Zonnedries. Deze brengt na de aanvraag een huisbezoek om de werking van de dienst te bespreken.

Wat kost het?
Naast een waarborg (25 euro eenmalig) en de plaatsingskosten (25 euro eenmalig) betalen de gebruikers 12,40 euro per maand huur aan de vzw Tele-Hulp voor de spreek- en luisterverbinding.


Contacteer: centrumleider lokaal dienstencentrum Zonnedries
Tel: 016 63 55 18 of per mail: kathleen.andries@ocmw.tielt-winge.be

Praktisch

LDC Zonnedries

LDC Zonnedries
Zonnedrieslaan 27
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 55 18
fax 016 48 75 21
e-mail e-mail

Openingstijden

 maandag 8.30u - 16.45u 
 dinsdag 8.30u - 16.45u
 woensdag 8.30u - 16.45u 
 donderdag    8.30u - 16.45u 
 vrijdag 8.30u - 12.15u