Naar inhoud

karweihulp

karweihulp

Een helpende hand is soms dichtbij!

Het gras staat al een paar centimeter hoog. Deuren die dringend een laag verf nodig hebben, een haag die moet gesnoeid worden, … Wordt het omwille van leeftijd, ziekte of invaliditeit te moeilijk om zelf kleine klussen in en rond de woning uit te voeren? Dan is de klusdienst misschien wel iets voor jou. Onze klusjesmannen staan paraat om kleine klussen of herstellingen bij u thuis uit te voeren.

De klusdienst helpt je concreet:

  • gras maaien, snoeien, tuin omspitten, klein schilderwerk uitvoeren, behangen, plafond afwassen, sneeuw ruimen, werken met de bosmaaier,…
  • voor een bijdrage afhankelijk van je inkomen, gezinssituatie en eventuele invaliditeit. Het gebruik van bepaalde machines wordt eveneens aangerekend.

Wie kan er beroep doen op deze dienst?
Inwoners van Tielt-Winge die omwille van leeftijd, ziekte of invaliditeit niet in staat zijn om zelf kleine klussen uit te voeren in en rond de woning.

Hoe verloopt uw aanvraag?
De aanvraag dient te gebeuren bij de verantwoordelijke van de karweihulp. Deze brengt na de aanvraag een huisbezoek om de werking van de dienst te bespreken en de kostprijs per uur vast te stellen.

Wat kost het?
Uw bijdrage wordt berekend op basis van het gezinsinkomen, gezinssamenstelling en eventuele invaliditeit. De minimumbijdrage is vastgesteld op 8 euro per gepresteerd uur karweihulp, de maximumbijdrage op 18 euro.

Voor gebruik van OCMW-materiaal vragen we een extra bijlage:

  • grasmaaier: 5 euro
  • heggenschaar: 5 euro
  • bosmaaier: 10 euro

Jaarlijks gebeurt er een herziening van de bijdrage aan de hand van uw inkomen.

Hoe gebeurt de betaling?
Na uitvoering van de werken zal de klusjesman u een document voorleggen waarop u de gepresteerde werkuren dient af te tekenen.
In de maand volgend op de prestatie krijgt u van ons een factuur. U kan deze betalen met een overschrijving via uw bankinstelling of via een domiciliëringsopdracht.

Contacteer: verantwoordelijke karweihulp.
Tel: 016 63 40 03

Praktisch

thuisdiensten

LDC Zonnedries
Zonnedrieslaan 27
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 93 14
fax 016 64 06 11
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 8.30u tot 12u.
Maandag ook van 13u tot 16.30u.