Naar inhoud

groepsopvang Elfenhuisje

groepsopvang Elfenhuisje

Het Elfenhuisje is een door Kind en Gezin erkende groepsopvang en staat open voor kinderen tussen 0 en 3 jaar. Het Elfenhuisje heeft een vergunde opvangcapaciteit van 64 kinderen.
De kindjes worden er opgevangen in een aangepaste en professioneel uitgeruste omgeving en dit onder toezicht van deskundige en enthousiaste mensen.
Het Elfenhuisje beschikt over een eigen keuken waar we gezonde en verse maaltijden voor je kind bereiden. De groepsopvang is open van maandag tot vrijdag, telkens van 7u tot 18u30.


Hoe gebeurt het opnamebeleid?
Toekomstige ouders kunnen best zo vlug mogelijk langskomen en een  wachtlijstformulier invullen. Dit document maakt concrete melding van de gevraagde opvang door de ouders en geeft informatie over wat men mag verwachten van een inschrijving op de wachtlijst.
Indien er op de gevraagde opvangdatum plaats is in het Elfenhuisje (is afhankelijk van het aantal kinderen dat ons verlaat om naar school te gaan) nodigen wij de ouders uit om een schriftelijke overeenkomst voor akkoord te ondertekenen. In deze schriftelijke overeenkomst nemen we de rechten en plichten op van zowel de ouder als de kinderopvang. Het opvangplan dat een overzicht geeft van de opvangdagen en  -uren dat je  kind naar de opvang komt maakt ook deel uit van de schriftelijke overeenkomst. Vanaf 1/1/2015 zullen wij in het Elfenhuisje ook het principe  ‘bestellen is betalen ‘ conform het nieuwe decreet Kinderopvang van baby’s en peuters toepassen. Ouders betalen voor de dagen die ze gereserveerd hebben in het opvangplan en eventueel voor extra dagen die ze met de opvang bovenop het opvangplan zijn overeengekomen. Ouders betalen niet voor sluitingsdagen van de opvanglocatie zelf en ook niet voor gerechtvaardigde afwezigheidsdagen vb. je kindje is enkele dagen ziek, je neemt als ouder een snipperdag,... Voor een full-time opvangplan krijg je in het Elfenhuisje 18 gerechtvaardigde afwezigheidsdagen. Bij een deeltijds opvangplan verminderen wij dit aantal dagen verhoudingsgewijs.

Inwoners van Tielt-Winge hebben voorrang bij een opname in het Elfenhuisje, dit echter zonder afbreuk te doen aan het feit dat wij bij keuze tussen meerdere opvangvragen wij eerst moeten ingaan op een vraag van een ouder die deel uitmaakt van een voorrangsgroep (vb. alleenstaanden, laag inkomen, pleegkinderen, broer of zusje van een kind dat reeds in de opvang is, kwetsbare gezinnen, de werksituatie)


Hoe ziet het werkingskader er uit?
Als dienstverlening bieden wij een optimale verzorging en opvoedkundige begeleiding van uw kind. In een aangepaste, veilige en kindvriendelijke omgeving wensen wij de ontwikkeling van de kinderen te bevorderen en hun de nodige kansen te bieden om hun talenten en vaardigheden te ontplooien. Om al hun talenten te kunnen ontplooien is het belangrijk dat kinderen zich goed in hun vel voelen (welbevinden) en geboeid bezig kunnen zijn ( betrokkenheid). Deze 2 aspecten meten wij met ZiKo , het zelfevaluatie instrument voor kinderen in de groepsopvang. Met ZiKo kunnen wij de aanpak van de opvang  voor elk kind zeer gericht verbeteren indien nodig.

Het Elfenhuisje beschikt over 7 leefgroepen. Concrete informatie over de dagindeling, eet- en slaapgewoonten en spelmomenten binnen elke leefgroep kan u bij de verantwoordelijken van het elfenhuisje bekomen.
Tijdens de opvang streven wij naar een nauw contact en overleg met de ouders.


Wat kost deze opvang?
De prijs van de opvang is wettelijk bepaald en afhankelijk van het inkomen van de ouders  en het aantal kinderen ten laste.
Vanaf 1 januari 2014 heb je een attest inkomenstarief nodig. Dit attest vraag je aan door je als ouder te registreren op ‘Mijn Kind en Gezin’. Na de online berekening krijg je een inkomensattest voor je kindje dat je aan de opvang dient te bezorgen.
Bij de ondertekening van je schriftelijke overeenkomst krijg je hierover van de verantwoordelijke de nodige informatie.
De ouders ontvangen maandelijks een gedetailleerde factuur van de afgelopen maand.
Jaarlijks ontvangen de ouders een fiscaal attest voor de belastingen met de bedragen die het jaar voordien betaald zijn.

Waarvoor kan je op deze dienst terecht?

Praktisch

groepsopvang Elfenhuisje

Groepsopvang Elfenhuisje
Glabbeeksesteenweg 13-15
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 22 78
fax 016 26 19 10
e-mail e-mail

Openingstijden

Maandag:     7u00 tot 18u30
Dinsdag:       7u00 tot 18u30
Woensdag:  7u00 tot 18u30
Donderdag:  7u00 tot 18u30
Vrijdag:         7u00 tot 18u30

sluitingskalender