Naar inhoud

groep van assistentiewoningen

De assistentiewoningen zijn gelegen in de Zonnedrieslaan langsheen de Sint-Annastraat en worden door het OCMW beheerd en uitgebaat. Residentie Zonnedries bestaat uit 23 woningen, 8 flats, 1 conciërgewoning en een polyvalente zaal. Het is erkend door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap onder het nummer CE 1957. Per 1 december 2014 is de residentie erkend als 'groep van assistentiewoningen residentie Zonnedries'.

We streven ernaar dat u binnen een gezellige, aangepaste woonruimte alle kansen krijgt om uw zelfstandigheid te behouden. Elke assistentiewoning bestaat uit een inkomhal, een woonkamer met terras, een ingerichte kookruimte, een slaapkamer, een badkamer met stortbad, WC en een bergruimte. De assistentiewoning is voorzien van zonnewering, glasgordijnen, een telefoon- en tv-aansluiting.
Daarnaast willen wij zorgen voor een veiligheidsgevoel, hiervoor is elke woning uitgerust met een individueel oproepsysteem waardoor de bewoners 24 uur op 24 een verpleegkundige van het Wit-Gele Kruis kunnen oproepen. Bestendige verpleging, bejaarden- of huishoudelijke hulp wordt binnen uw bereik gebracht, u kan er naar eigen keuze, telkens dat nodig is en mits betaling beroep op doen.

Naast de assistentiewoningen beschikt Residentie Zonnedries over een lokaal dienstencentrum. Het doel hiervan is de bevolking van Tielt-Winge activiteiten aan te bieden van algemene informatieve en vormende aard samen met hulp bij activiteiten van het dagelijkse leven, inzonderheid hygiënische zorg. Dienstencentrum Zonnedries is een ontmoetingsplaats. Een ruimte, met lage drempel, waar mensen terecht kunnen met zeer specifieke vragen of gewoon voor informele ontmoetingen. De persoonlijk ideologische, filosofische en godsdienstige overtuiging van elke bewoner wordt geëerbiedigd voor zover deze overtuiging niet storend is voor het gemeenschapsleven waaraan men deelneemt.

Wie komt in aanmerking als kandidaat-bewoner?
De assistentiewoningen zijn bestemd voor zowel alleenstaanden, echtparen als samenwonenden die (of één van beide):

 • ouder zijn dan 65 jaar op de dag van het betrekken van de woning en die het meest behoefte hebben aan deze vorm van dienstverlening (=> zie document procedure bijlage)
 • voldoende valide en zelfredzaam zijn om zelfstandig te leven
 • woonachtig en ingeschreven zijn in Tielt-Winge gedurende de laatste 5 jaar. Hiermee worden gelijkgesteld de personen die op dat moment niet in Tielt-Winge wonen maar die 20 jaar of langer ingeschreven zijn geweest in Tielt-Winge OF een band hebben met Tielt-Winge via familie van 1ste of 2e graad (kinderen, kleinkinderen, broer/zus) die minstens 5 jaar inwoner(s) is/zijn van Tielt-Winge.
 •  

Hoe verloopt uw aanvraag?
De aanvragen worden gericht aan de maatschappelijk werker huisvesting van het OCMW van Tielt-Winge.
De naam van de aanvrager wordt in chronologische volgorde op een wachtlijst geplaatst. Hij/ zij ontvangt een inschrijvingsbewijs. Bij toewijzing wordt rekening gehouden met deze chronologie. Elke aanvraag wordt individueel onderzocht en behandeld. Er wordt steeds een sociaal en administratief. onderzoek uitgevoerd door de maatschappelijk werker huisvesting. Hierbij wordt de opportuniteit en de gegrondheid van de aanvraag onderzocht en moet blijken dat, na met de aanvrager de verschillende mogelijkheden van hulpverlening aan huis te hebben onderzocht en besproken, de kandidaat-bewoner uitdrukkelijk kiest voor een assistentiewoning. De aanvraag dient vergezeld te zijn van een verklaring van zelfredzaamheid op basis van de score KATZ-schaal, opgemaakt door de huisarts, de thuisverpleegkundige of een multidisciplinair team. Het OCMW kan te allen tijde een controlerend geneesheer aanduiden.

Wat kost het?
De dagprijs voor de huisvesting bedraagt per woning 17,60 euro per dag.
Per flat bedraagt de dagprijs 20,41 euro.

In de dagprijs zijn de volgende kosten inbegrepen:

 • het gebruik van de woning
 • een bijdrage in het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten en de tuin
 • een bijdrage in de personeelskosten (vb. voor de permanentie)
 • een bijdrage in de algemene kosten (vb. administratie)
 • de brandpolis voor de woning (excl. inboedel)
 • het gebruik van het noodoproepsysteem (u dient hiervoor verplicht over een telefoonlijn te beschikken)
 • herstellingswerken als gevolg van normale slijtage of ouderdom
 • fietsenstalling en voorbehouden parkeerplaats
 • de garantie van coördinatie van crisiszorg en overbruggingszorg met uitzondering van de reële kosten van die zorg

In de dagprijs zijn niet inbegrepen:

 • onderhoud van de woning
 • voeding
 • kosten voor installatie en gebruik van het telefoontoestel
 • kosten voor gebruik van water, elektriciteit en verwarming voor de eigen woning
 • kabeldistributie
 • verzekeringskosten voor familiale polis
 • de kosten van een eventuele verzekering voor de inboedel, eigendom van de bewoner
 • alle belastingen en retributies die de bewoner ten laste kunnen gelegd worden
 • de kledij en het onderhoud ervan
 • de zorgen met betrekking tot de lichaamshygiëne (kapper, pedicure, manicure, enz…)
 • kosten voor medische, paramedische en farmaceutische verstrekkingen
 • kosten voor verpleegkundige verzorging, voor bijzondere hulp en voor bijzonder verzorgingsmateriaal, die door OCMW-diensten of door derden worden verstrekt
 • herstellingen en onderhoudswerken ten laste van de bewoner of ingevolge beschadigingen door de bewoner aangebracht
 • huur carport (15,00 euro per maand)
 • een vergoeding voor het ophalen van het huishoudelijk afval (3 euro voor een alleenstaande en 4 euro voor een koppel)
 • een zesmaandelijkse vergoeding voor de ophaling van het GFT-afval ten bedrage van 6,81 euro
 • een maandelijkse vergoeding voor de reiniging van de individuele verwarmingsinstallaties ten bedrage van 5,40 euro

Praktisch

groep van assistentiewoningen

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 40 03
fax 016 64 06 11
e-mail e-mail

Openingstijden

Maandag: 8.30u -12u ; 13u - 16.30u
Dinsdag: 8.30u - 12u
Woensdag: 8.30u - 12u
Donderdag: 8.30u - 12u
Vrijdag: 8.30u - 12u

Zitdagen Residentie Zonnedries
Zonnedrieslaan 27
3390 Tielt-Winge
tel. 016 63 55 18