Naar inhoud

dienstencentrum

logo Zonnedries

Het doel van het dienstencentrum Zonnedries is de bevolking van Tielt-Winge activiteiten aan te bieden van algemene informatieve, recreatieve en vormende aard samen met hulp bij activiteiten in het dagelijkse leven, inzonderheid hygiënische zorg.

Het dienstencentrum Zonnedries is één van de schakels in de thuiszorg, georganiseerd door het OCMW van Tielt-Winge, waarop men een beroep kan doen om langer zelfstandig thuis te kunnen verblijven.

Dienstencentrum Zonnedries is vooral een ontmoetingsplaats met lage drempel waar mensen terecht kunnen met zeer specifieke vragen of gewoon voor een informele ontmoeting. Naargelang de vraag wordt er zelf hulp geboden of wordt er doorverwezen. De informele ontmoeting beantwoordt aan de behoefte om samen te zijn met anderen in een, voor de persoon, zinvolle bezigheid.

Het dienstencentrum Zonnedries is gevestigd in de polyvalente zaal van Residentie Zonnedries, langsheen de Sint-Annastraat-Sint-Barbarastraat (deelgemeente Tielt).
Dienstencentrum Zonnedries is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

De informatieve en vormende activiteiten richten zich tot een brede leeftijdsgroep. Een bepaalde groep gebruikers vindt vooral zijn gading in de recreatieve activiteiten. Andere zoeken een zinvolle vrijetijdsbesteding en kansen tot bijscholing. Deze groep is ook mobieler dan de eerste. We trekken ook heel wat gebruikers uit de andere deelgemeenten aan.

Praktisch

LDC Zonnedries

LDC Zonnedries
Zonnedrieslaan 27
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 55 18
fax 016 48 75 21
e-mail e-mail

Openingstijden

 maandag 8.30u - 16.45u 
 dinsdag 8.30u - 16.45u
 woensdag 8.30u - 16.45u 
 donderdag    8.30u - 16.45u 
 vrijdag 8.30u - 12.15u