Naar inhoud

dienst vreemdelingen

dienst vreemdelingen

Bij de dienst vreemdelingen kunnen inwoners van Tielt-Winge die niet beschikken over de Belgische nationaliteit terecht voor:

  • (equivalent) leefloon
  • steunverlening (bv. huurwaarborg, medische kosten, socio culturele participatie,…)
  • psychosociale bijstand
  • administratieve ondersteuning
  • procedurebegeleiding

Bij de aanvraag van financiële hulp wordt steeds een sociaal onderzoek uitgevoerd door een maatschappelijk werker.

Inwoners zonder wettig verblijf kunnen alleen een tussenkomst bekomen in de kostprijs van dringende medische hulp.

Hiernaast heeft het OCMW de wettelijke opdracht om materiële steun toe te kennen aan verzoekers om internationale bescherming. Deze steun bestaat uit huisvesting, voedsel, kleding, medische kosten, integratie in de gemeente en psychologische begeleiding.
Verzoekers om internationale bescherming worden opgevangen in een LOI (lokaal opvanginitiatief) tijdens hun lopende asielprocedure.

In Tielt-Winge zijn er drie LOI’s waar maximum 18 personen kunnen opgevangen worden.
De LOI’s worden beheerd onder toezicht van Fedasil.

Praktisch

dienst vreemdelingen

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 93 20
fax 016 64 06 11
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 8.30u tot 12u.
Maandag ook van 13u tot 16.30u.
ENKEL OP AFSPRAAK