Naar inhoud

dienst schuldbemiddeling

schuldbemiddeling

Het OCMW van Tielt-Winge is erkend als instelling voor schuldbemiddeling.

Wat houdt de dienstverlening in?
Schuldbemiddeling is een dienstverlening waarbij een schuldbemiddelaar zal proberen om een regeling te treffen met je schuldeisers over de betaling van je schulden. Zo kan er afgesproken worden dat je je schulden gespreid mag betalen. Een schuldbemiddelaar zal ook nagaan of je schulden terecht zijn, of ze niet verjaard zijn, … Na een akkoord met de schuldeiser(s), stel je samen met de schuldbemiddelaar een afbetalingsplan op om de schulden terug te betalen.

Wie kan beroep doen op deze dienst?
Mensen die een beroep kunnen doen op schuldbemiddeling bij het OCMW zijn de inwoners van de gemeente Tielt-Winge.

Hoe kan je beroep doen op deze dienstverlening?
Er is geen afzonderlijke dienst schuldbemiddeling. De dienstverlening vormt een onderdeel van de algemene sociale dienst. Voor een aanvraag tot schuldbemiddeling kan u zich wenden tot de maatschappelijk werker van uw deelgemeente

Contacteer: Tina Depre, verantwoordelijke schuldbemiddeling
016 63 40 03

Praktisch

dienst schuldbemiddeling

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 40 03
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 8.30u tot 12u.
ENKEL OP AFSPRAAK