Naar inhoud

aanvullende thuiszorg (poetsdienst)

poetsdienst

Wie kan beroep doen op deze dienst?
Bejaarden en zieken die niet meer in staat zijn om hun woning te onderhouden.
De hulp kan van tijdelijke of blijvende aard zijn.

Wat doen wij voor u?
Alle taken die zich richten op het proper houden van de woning:

  • stof afnemen - stofzuigen
  • vloeren schoonmaken
  • ramen lappen
  • onderhoud sanitair en keuken

De poetsvrouw heeft oog voor de zelfredzaamheid van de bejaarde of zieke.
Zij komt 1 maal per week langs (4 uur). Afwijking hiervan is enkel mogelijk na overleg met en toestemming van de dienstverantwoordelijke.
De poetsvrouwen zijn door het OCMW verzekerd tegen arbeidsongevallen en materiële schade die zij in huis kunnen aanrichten.

Wat verwachten wij van u?
De poetsvrouw dient te kunnen beschikken over het juiste en nodige materiaal in goede staat en dat voldoet aan de veiligheidsvoorschriften.

Het personeel van de poetsdienst is gebonden aan het beroepsgeheim.
We verwachten dan ook van de hulpvrager een correcte en eerlijke houding.
Indien de hulp en/ of dienstregeling u niet helemaal bevalt, breng ons dan hiervan op de hoogte. De dienstverantwoordelijke zal voor elke opmerking of klacht samen met u een oplossing zoeken.

Hoe verloopt uw aanvraag?
De dienstverantwoordelijke brengt vooraf een bezoek bij de aanvrager. Zij geeft de hulpvrager de nodige informatie betreffende de hulp die hij/zij mag verwachten van de poetsvrouw en berekent de uurbijdrage.
De poetshulp wordt verleend van 8u30 en 12u30 en van 13u00 tot 17u00.
De verplaatsingen van en naar de woning vallen buiten de werkuren.
Tijdens een poetsbeurt mag de poetsvrouw 15 minuten pauzeren.
De dienstverantwoordelijke dient steeds op de hoogte gebracht te worden van elke mogelijke afwijking van de vastgelegde poetsbeurt.
Wordt het werkschema op de dienst gewijzigd, dan zal u hier tijdig van verwittigd worden.
De gegevens en documenten die u ons toevertrouwt, worden vertrouwelijk behandeld en bewaard.

Wat kost het?
De bijdrage is afhankelijk van het inkomen, de gezinssamenstelling en eventuele invaliditeit.
Op 1 januari gebeurt er jaarlijks een herziening van de bijdrage.

Hoe verloopt de betaling?
Na elke poetsbeurt zal de poetsvrouw u een document voorleggen waarop u de gepresteerde uren dient af te tekenen. Maandelijks ontvangt u een gedetailleerde factuur. U kan deze betalen met een overschrijving via uw bankinstelling of via een domiciliëringsopdracht.

Contacteer: coördinator thuiszorg
016 63 40 03

Praktisch

thuisdiensten

LDC Zonnedries
Zonnedrieslaan 27
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 93 14
fax 016 64 06 11
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 8.30u tot 12u.
Maandag ook van 13u tot 16.30u.