Naar inhoud

SVK Hageland vzw

Wat doet een SVK?
Een SVK huurt kwalitatief, betaalbare woningen op de private huurmarkt en verhuurt deze door aan sociaal kwetsbare huurders. Betaalbaar in die zin dat de huurprijzen lager liggen dan de huurprijzen op de private huurmarkt.
Naast huisvesting wordt ook aandacht besteed aan huurdersbegeleiding. Dit houdt in dat je bijgestaan wordt in het naleven van je rechten en getraind wordt in het naleven van je plichten die voortvloeien uit het huurcontract.
In de praktijk betekent dit dat het SVK twee contracten opmaakt per woning: een hoofdhuurcontract met de eigenaar en een onderhuurcontract met de kandidaat-huurder.

Als eigenaar bent u dus zeker van:

  • een stipte maandelijkse betaling van de huur, zelfs als de woning leegstaat
  • een degelijk verzekerde woning tegen brand en andere schade
  • een gedetailleerde plaatsbeschrijving
  • een woning in de oorspronkelijke staat op het einde van de huurovereenkomst

Kortom u bent zeker van een goed beheer van uw woning, in een open en correcte relatie met het SVK.

Wie komt in aanmerking als kandidaat-huurder? 
Iedereen die wordt doorverwezen door  een sociale dienst van het OCMW of over een beperkt inkomen beschikt, kan zich laten inschrijven als kandidaat-huurder.

De uitgebreide eigendomsvoorwaarden zijn terug te vinden op www.svkhagelandvzw.be onder de rubriek 'ik wil huren'. 

Hoe verloopt uw aanvraag?
Neem vooraf contact op met de woonbegeleider van het sociaal verhuurkantoor om te zien of je in aanmerking komt als huurder. In bevestigend geval word je uitgenodigd op het  SVK Hageland vzw  waar je samen met de verantwoordelijke het inschrijvingsformulier invult. De aanvragen worden gerangschikt volgens inschrijvingsdatum en op een wachtlijst geplaatst. Op het moment dat een woning beschikbaar is wordt er via een objectief puntensysteem nagegaan welke kandidaat-huurders voor de woning in aanmerking komen. Deze kandidaat-huurders worden dan uitgenodigd om de woning te gaan bezichtigen.
Ga je akkoord met de voorwaarden en word je aanvraag goedgekeurd op  de raad van bestuur, dan wordt de huurovereenkomst ondertekend.

Bestuur
Het SVK Hageland vzw heeft als werkingsgebied de gemeenten Bekkevoort, Holsbeek, Glabbeek, Lubbeek, Diest, Scherpenheuvel-Zichem en Tielt-Winge.

De VZW  is opgebouwd uit een Algemene Vergadering en een Raad van Bestuur.

Voor meer informatie over het SVK Hageland vzw, (onder meer de actuele openingstijden) verwijzen we u graag naar de site www.svkhagelandvzw.be.


Praktisch

SVK Hageland vzw

SVK Hageland vzw
Staatsbaan 152
3460 Bekkevoorttel. 016 67 04 71

Openingstijden

http://www.svkhagelandvzw.be