Naar inhoud

voorzitter

Fons Lemmens

De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn is belast met de uitoefening van de bevoegdheden die hij door of krachtens de wet of het decreet geniet. Hij/zij is belast met de uitvoering van de beslissignen van de raad, van het Vast Bureau en van de bijzondere comités, behoudens de beslissingen tot uitvoering van het budget, genomen in het kader van het budgethouderschap.

De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn kan in dringende gevallen en binnen de perken, bepaald door het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn, zelf tot dringende hulpverlening beslissen, mits hij/zij deze beslissing op de eerstvolgende vergadering ter bekrachtiging aan het bevoegde orgaan voorlegt.

Als een dakloze persoon een beroep doet op de maatschappelijke dienstverlening van het OCMW van de gemeente waar hij zich bevindt, moet de OCMW-voorzitter hem de vereiste dringende hlpverlening toekennen, binnen de grenzen, vastgesteld door het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn, mits hij/zij de beslissing op de eerstvolgende vergadering ter bekrachtiging aan het bevoegde orgaan voorlegt.

De voorzitter is verantwoordelijk voor de zorg van het archief, waaronder de titels.

Onze voorzitter, Fons Lemmens, is niet enkel voorzitter van het OCMW maar tevens schepen van Sociale Zaken, Huisvesting, Tewerkstelling, Sociale Economie, Senioren, Kinderopvang, Gezin en Armoedebestrijding. Bovendien is hij voorzitter van het sociaal verhuurkantoor (SVK) Hageland vzw. (zie rubriek Wonen: SVK Hageland)

Praktisch

voorzitter
Sociaal Huis
Tiensesteenweg 2
3390 Tielt-Winge

tel. 016 63 92 79
fax 016 64 06 11
e-mail e-mail

Openingstijden

De voorzitter is te bereiken op het OCMW op:

  • maandag: 8.30u tot 16.45u
  • dinsdag: 15.00 tot 16.45u


De zitdag vindt plaats op dinsdagavond van 18u tot 19u (Sociaal Huis / OCMW-gebouw)