Naar inhoud

vacatures OCMW

vacature

Op heden zijn er volgende openstellingen:

 

Het lokaal bestuur van Tielt-Winge werft aan…

De lokale besturen van Tielt-Winge streven naar een duurzaam en haalbaar beleid waarbij de noden van de burgers, de financiële en materiële middelen en de beschikbaarheid van medewerkers in evenwicht blijven. In de eerste plaats zetten wij in op een professionele, efficiënte, vriendelijke en discrete dienstverlening, die transparant en toegankelijk is voor iedere burger. De uitwerking van deze missie gebeurt door een ploeg van gemotiveerde en dynamische medewerkers. Om mee vorm te geven aan deze doelstellingen zijn wij momenteel dringend op zoek naar:

 

1 voltijds maatschappelijk assistent sociale Dienst (B1-B3)

(contractueel onbepaalde duur)

 De voornaamste voorwaarden voor deze vacante betrekking zijn:

 • In het bezit zijn van een diploma of getuigschrift, dat minstens in aanmerking komt voor aanwerving in een betrekking van niveau B.
 • Relevante aantoonbare beroepservaring kan een extra troef zijn.
 • Bijlage uit het strafregister – model 1
 • (max. 3 maanden oud; te bekomen bij dienst Bevolking & Burgerlijke Stand van uw gemeente).
 • Slagen in selectieprocedure die bestaat uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte.
 • Voldoen aan alle voorwaarden zoals omschreven in de rechtspositieregeling.

Wat hebben wij u te bieden voor uw inzet?

 • Een gevarieerde job in een boeiende sector op een filevrije locatie.
 • Een voltijdse, contractuele arbeidsovereenkomst in de betrokken salarisschaal (bruto geïndexeerde aanvangswedde bedraagt minimaal 2460,78 euro per maand).
 • Vorige dienstjaren uit de openbare sector worden gevalideerd alsook maximum 12 jaar relevante beroepservaring uit de privé-sector. Ervaring is waardevol maar niet noodzakelijk: ook pas afgestudeerden worden daarom aangemoedigd om te solliciteren.
 • Andere geldelijke voordelen: gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering, diverse mogelijkheden om opleidingen te volgen, maaltijdcheques per gepresteerde dag.Aanleg van een wervingsreserve van 2 jaar

De volledige functiebeschrijving evenals alle andere bijkomende inlichtingen zijn beschikbaar via www.tielt-winge.be of te bekomen bij de personeelsdienst (tel. 016 63 95 63 of e-mail personeelsdienst@tielt-winge.be). De kandidaturen (motivatiebrief met gedetailleerd curriculum vitae, diploma en uittreksel strafregister model 1) worden ingediend per e-mail, per aangetekende post of bezorgd door afgifte tegen ontvangstbewijs aan het Vast Bureau (t.a.v. de personeelsdienst), gemeentehuis, Kruisstraat 2, 3390 Tielt-Winge tegen uiterlijk 8 mei 2019.

 

 

 

1 halftijds technisch beambte (poetspersoneel - E1-E3 – 19/38 – contractueel onbepaalde duur)

voor de dienst ‘patrimonium, mobiliteit en verkeer’

De voornaamste voorwaarden voor deze vacante betrekking zijn :

 • Er is geen diplomavereiste voor deze betrekking
 • Relevante aantoonbare beroepservaring kan een extra troef zijn
 • Bereid zijn om eventueel te werken in het weekend
 • Bijlage uit het strafregister – model 1 (max. 3 maanden oud; te bekomen bij dienst Bevolking & Burgerlijke Stand van uw gemeente)
 • Slagen in een selectieprocedure die bestaat uit een praktisch en een mondeling gedeelte
 • Voldoen aan alle voorwaarden zoals omschreven in de rechtspositieregeling

  Wat hebben wij u te bieden voor uw inzet?
 • Een gevarieerde job in een boeiende sector op een filevrije locatie
 • Een deeltijdse, contractuele arbeidsovereenkomst in de betrokken salarisschaal (bruto geïndexeerde aanvangswedde bedraagt minimaal 942,35 euro per maand)
 • Vorige dienstjaren uit de openbare sector worden gevalideerd alsook maximum 12 jaar relevante beroepservaring uit de privé-sector. Ervaring is waardevol maar niet noodzakelijk: ook pas afgestudeerden worden daarom aangemoedigd om te solliciteren
 • Andere geldelijke voordelen: gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering, diverse mogelijkheden om opleidingen te volgen, maaltijdcheques per gepresteerde dagAanleg van een wervingsreserve van 2 jaar.
 • De volledige functiebeschrijving, het volledige examenprogramma, evenals alle andere bijkomende inlichtingen zijn beschikbaar via www.tielt-winge.be of te bekomen bij de personeelsdienst (tel. 016 63 95 63 of e-mail personeelsdienst@tielt-winge.be). De kandidaturen (brief met gedetailleerd curriculum Vitae, uittreksel strafregister model 1) worden ingediend per e-mail, per aangetekende post of bezorgd door afgifte tegen ontvangstbewijs aan het College van burgemeester en schepenen (t.a.v. de personeelsdienst), gemeentehuis, Kruisstraat 2, 3390 Tielt-Winge tegen uiterlijk 08 mei 2019.

 

1 deeltijds, contractueel kinderbegeleid(st)ers voor groepsopvang Elfenhuisje
(bepaalde duur tot 31/12/2019 – eventueel mogelijkheid voor contract onbepaalde duur – 3/5 - C1- C2)

De voornaamste toelatings- en aanwervingsvoorwaarden voor deze vacante betrekking zijn:
• De burgerlijke en politieke rechten genieten;
• Een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde functie;
• Lichamelijk geschikt  worden bevonden door de interbedrijfsgeneeskundige dienst van het lokaal bestuur;
• Houder zijn van een diploma of getuigschrift, opgenomen in bijlage I van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007, dat in aanmerking  komt voor een aanwerving in een betrekking van niveau C en voor de functie;
• Voldoen aan de aanwervingsvoorwaarden zoals beschreven in de rechtspositieregeling;
• Uittreksel uit het strafregister – model 2


Wat heeft het lokaal bestuur Tielt-Winge u te bieden voor uw inzet ?
• Een gevarieerde job in een boeiende sector op een filevrije locatie;
• Een contractuele arbeidsovereenkomst in de betrokken salarisschaal (bruto geïndexeerde aanvangswedde bedraagt minimaal 1156,42 euro per maand). Vorige openbare diensten worden gevalideerd en valorisatie van maximum 6 jaar nuttige ervaring uit privé of als zelfstandige. Ervaring is waardevol maar niet noodzakelijk: ook pas afgestudeerden worden daarom aangemoedigd om te solliciteren;
• Andere geldelijke voordelen: gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering, diverse mogelijkheden om opleidingen te volgen, 19 dagen vakantie, maaltijdcheques per gepresteerde dag.

 

De volledige functiebeschrijving evenals alle andere bijkomende inlichtingen zijn beschikbaar via www.tielt-winge.be of te bekomen bij de personeelsdienst (tel. 016 63 95 63 of e-mail personeelsdienst@tielt-winge.be). De kandidaturen (motivatiebrief met gedetailleerd curriculum Vitae, diploma en uittreksel strafregister model 2) worden ingediend per e-mail, per aangetekende post of bezorgd door afgifte tegen ontvangstbewijs aan het Vast Bureau (t.a.v. de personeelsdienst), gemeentehuis, Kruisstraat 2, 3390 Tielt-Winge tegen uiterlijk 17 mei 2019. 

Praktisch

algemeen
vacatures OCMW

Sociaal Huis
Tiensesteenweg 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 40 03
fax 016 64 06 11
e-mail e-mail

Meer info