Naar inhoud

sociale dienst

sociale dienst

U wordt op de sociale dienst ontvangen door de maatschappelijk werker, welke bevoegd is voor de deelgemeente waarin u woont of verblijft.
Deze zal een luisterend oor bieden voor al uw vragen en problemen. Samen met u wordt dan naar een oplossing gezocht. Indien het probleem te complex is, wordt u doorverwezen naar een meer gespecialiseerde dienst.

 

 


De sociale dienst helpt je met allerlei problemen:

  • problemen van persoonlijke aard en gezinsproblemen
  • problemen van financiële aard, bv. aanvragen voor het leefloon, voor financiële tussenkomst, voor budgetbegeleiding en budgetbeheer, enz.
  • informatie over sociale wetgeving (pensioenen, kindergeld, enz.)
  • informatie omtrent tegemoetkomingen, sociaal telefoontarief, enz.
  • de sociale dienst vervult de administratieve verplichtingen teneinde de hulpvragers deze voordelen te verschaffen
  • inlichtingen over en verwijzingen naar gespecialiseerde diensten
  • inlichtingen met betrekking tot de opname in een rusthuis

 

Waarvoor kan je op deze dienst terecht?

Praktisch

budgetbeheer & budgetbegeleiding
sociale dienst

Sociaal Huis
Tiensesteenweg 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 40 03
fax 016 64 06 11
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 8.30u tot 12u. (enkel op afspraak)
Dinsdag ook van 17u tot 19u.

Donderdag gesloten

 

Meer info