Naar inhoud

sociale dienst

sociale dienst

U wordt op de sociale dienst ontvangen door de maatschappelijk werker, welke bevoegd is voor de deelgemeente waarin u woont of verblijft.
Deze zal een luisterend oor bieden voor al uw vragen en problemen. Samen met u wordt dan naar een oplossing gezocht. Indien het probleem te complex is, wordt u doorverwezen naar een meer gespecialiseerde dienst.


De sociale dienst helpt je met allerlei problemen:

  • problemen van persoonlijke aard en gezinsproblemen
  • problemen van financiële aard, bv. aanvragen voor het leefloon, voor financiële tussenkomst, voor budgetbegeleiding en budgetbeheer, enz.
  • informatie over sociale wetgeving (pensioenen, kindergeld, enz.)
  • informatie omtrent tegemoetkomingen, sociaal telefoontarief, enz.
  • de sociale dienst vervult de administratieve verplichtingen teneinde de hulpvragers deze voordelen te verschaffen
  • inlichtingen over en verwijzingen naar gespecialiseerde diensten
  • inlichtingen met betrekking tot de opname in een rusthuis

Opgelet: de sociale dienst werkt enkel op afspraak. U kan telefonisch een afspraak vastleggen via het nummer 016 63 40 03. Voor mensen met een beperkte mobiliteit, kan er een huisbezoek worden vastgelegd. 

Waarvoor kan je op deze dienst terecht?

Praktisch

sociale dienst

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 40 03
fax 016 64 06 11
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 8.30u tot 12u. (enkel op afspraak)
Dinsdag ook van 17u tot 19u.

Donderdag gesloten

Meer info