Naar inhoud
Recent nieuws

OCMW investeert in 2 AED-toestellen

AED-toestel

In het kader van ‘Hartveilige Gemeente’, kocht OCMW Tielt-Winge (in navolging van de gemeente) 2 volautomatische AED-toestellen aan, 1 voor het lokaal dienstencentrum Zonnedries en 1 voor de groepsopvang Elfenhuisje.

AED is de afkorting van automatische externe defibrillator. Het is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. De AED analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of een stroomstoot het slachtoffer kan helpen. Het toestel geeft gesproken instructies. Het leidt de hulpverlener door de reanimatie tot professionele hulpverleners het van hem overnemen.

Het OCMW beschouwt dit toestel als een interessante investering. Niet alleen zorgt dit toestel ervoor dat de overlevingskansen bij hartfalen spectaculair stijgen (van 10 % bij klassieke reanimatie naar maar liefst 70% indien een AED wordt ingezet), bovendien zorgt het voor een positief imago van een veilig OCMW.

Het Rode Kruis voorziet de nodige opleidingen voor de personeelsleden die op beide locaties werken. Deze opleiding vindt plaats op donderdag 19 mei 2016. Op deze dag krijgt de gemeente en het OCMW van het Rode Kruis Vlaanderen het label overhandigd van Hartveilige Gemeente. Dit houdt in dat er sensibiliseringsacties en opleidingen reanimeren en defibrilleren moeten worden georganiseerd. Bovendien moet één op de tien leden van het personeel een opleiding volgen.

Datum van het bericht: maandag 30 mei 2016