Naar inhoud
Recent nieuws

Ziekenhuisopname? Denk aan je zorgteamformulier.

Word je weldra opgenomen in het ziekenhuis? Dan is het aangewezen om een zorgteamformulier in te vullen.

Velen onder ons worden thuis vaak bijgestaan door verschillende zorgverleners, hulpverleners en mantelzorgers. Denk maar aan een huisarts, een kinesist, de thuisverpleging, de dienst gezinszorg, een maatschappelijk werker en ga zo maar door. Samen vormen deze mensen het zorgteam van de patiënt.

Maar kent het ziekenhuis bij opname en ontslag dit zorgteam? Weten de artsen in het ziekenhuis welke mensen ze eventueel moeten contacteren voor vragen rond zorg? Niet altijd en net daarom werd het zorgteamformulier in het leven geroepen.

 

Dit formulier werd ontwikkeld om de zorg van patiënten bij een ziekenhuisopname of -ontslag te verbeteren. Het is een initiatief van SEL GOAL in samenwerking met SEL Zorgnetwerk Zenneland, de Vlaams-Brabantse ziekenhuizen en provincie Vlaams-Brabant.

Hoe ziet een zorgteamformulier er uit?
Het zorgteamformulier bevat praktische gegevens over de zorgverleners van de patiënt en zijn thuissituatie:

  • Wie is de huisarts?
  • Wie is de contactpersoon in geval van nood?
  • Wie is de apotheker?
  • Wie levert de maaltijden?

Het zorgteamformulier is eigendom van de patiënt die het thuis bewaart en meeneemt bij elke opname.

Waarom is zo’n formulier nodig?
Het is belangrijk dat het zorgteam en het ziekenhuis elkaar kennen. Heel wat moeilijkheden kunnen vermeden worden door een goede communicatie tussen het zorgteam en het ziekenhuis. Dankzij het zorgteamformulier kan het ziekenhuis de juiste personen probleemloos contacteren waardoor het de nodige informatie ontvangt over de thuissituatie van de patiënt. Ook worden bij ontslag de vertrouwde zorgverleners van de patiënt ingeschakeld, en geen anderen. Door samen met het ziekenhuis taakafspraken te maken, kan het zorgteam het ontslag goed voorbereiden en krijgt de patiënt thuis vlotte en gepaste zorg. Het zorgteamformulier zorgt met andere woorden voor een vlottere overgang tussen ziekenhuis en thuis.

Waar haal ik het zorgteamformulier?
Je kan het zorgteamformulier gratis aanvragen bij Inge Salaets, coördinator thuiszorg van het OCMW Tielt-Winge op het nummer 016 63 40 03 of per mail: thuiszorg@ocmw.tielt-winge.be. Voor eventuele vragen over dit formulier kan u eveneens bij Inge terecht.

Datum van het bericht: vrijdag 01 januari 2016