Naar inhoud
Recent nieuws

Verwarmingstoelage 2015

radiator

Ook dit jaar kan u op het OCMW terecht voor het bekomen van een verwarmingstoelage.
We zetten voor u graag alles nog eens op een rijtje:

 

 

 

Over welke brandstof gaat het?

Het gaat om de factuur betaald voor huisbrandolie (of mazout) aan de pomp en in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan huis), verwarmingspetroleum aan de pomp en in bulk, bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheid (in een propaangastank, niet in flessen).

De levering moet gebeuren tussen 1 januari en 31 december.

Wie heeft recht op deze financiële tussenkomst ?

 • Categorie 1: personen met recht op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.
 • Categorie 2: gezinnen met een laag inkomen.
 • Categorie 3: personen met schuldoverlast die genieten van een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling én de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

Voor alle aanvragen ingediend vanaf 1 september 2015 mag het jaarlijks belastbare bruto-inkomen van het huishouden (alle inwonenden) het bedrag van 17.083,39 euro verhoogd met 3162,60 euro per persoon ten laste, niet overschrijden. Indien u hierover twijfelt, kan u zich steeds wenden tot het OCMW, Tiensesteenweg 2, 3390 Tielt-Winge of op het nummer 016 63 40 03.

 • Hoe vraagt u de toelage aan ?

  Binnen de 60 dagen na de levering moet u bij het OCMW van uw gemeente uw aanvraag indienen.

  Het OCMW zal nagaan:

   • of u wel degelijk behoort tot één van de categorieën van de doelgroep;
   • of u inderdaad gebruik maakt van een brandstof waarvoor u de steun kan krijgen;
   • of het adres dat op de factuur vermeld wordt als leveringsadres overeenkomt met het adres waar u gewoonlijk verblijft;
   • of u voldoet aan de opgestelde inkomensgrenzen

  Het OCMW zal u volgende documenten vragen:

  In ieder geval een kopie van de leveringsfactuur of -bon. Indien u in een gebouw met meerdere

  appartementen woont, vraagt u aan de eigenaar of beheerder van het gebouw een kopie van de

  factuur en een attest met vermelding van het aantal appartementen waarop de factuur betrekking heeft.

   

  Indien u behoort tot categorie 1:

  • uw identiteitskaart
  • een klever van de mutualiteit

  Indien u behoort tot categorie 2:

  • uw identiteitskaart
  • het bewijs van het gezinsinkomen (het meest recente aanslagbiljet, de meest recente loonfiche, het meest recente attest van een ontvangen sociale uitkering,...)

  Indien u behoort tot categorie 3:

  • uw identiteitskaart
  • de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht

  Waar vindt u meer informatie ?

  • op het OCMW (016 63 40 03)
  • op de zitdagen van de sociale dienst (zie tabel zitdagen sociale dienst)
  • op www.verwarmingsfonds.be
  • op het gratis nummer 0800 90 929

  Indien u niet in de mogelijkheid bent om langs te komen, geeft u ons gewoon een seintje en dan komt de maatschappelijk werker vrijblijvend op huisbezoek voor meer info (016 63 40 03).


   

   

  Datum van het bericht: zondag 01 november 2015