Naar inhoud
Recent nieuws

Tevredenheidsonderzoek grootkeuken

resultaten tevredenheidsonderzoek

In december 2014 voerde het OCMW Tielt-Winge een enquête uit bij haar gebruikers van de dienst warme maaltijden. Eind februari werden alle enquêtes verzameld.

In totaliteit kwamen er 161 ingevulde enquêtes binnen waarvan 109 volledig en 52 slechts gedeeltelijk ingevuld. Omdat we de groep gebruikers zo representatief mogelijk willen houden, werden ook deze antwoorden in aanmerking genomen. De grootkeuken van OCMW Tielt-Winge bezorgt ook de maaltijden voor Bekkevoort en Begijnendijk en uiteraard werden ook deze gebruikers ondervraagd. Van de overige besturen werden enkel de resultaten van de maaltijd verzameld en dus niet het gedeelte aanvraag, hygiëne, bedeling en prijs aangezien deze gebeuren door de andere besturen.

Hieronder tonen we graag de meest opvallende resultaten.

Aanvraag (enkel Tielt-Winge)

55 gebruikers vulden dit onderdeel in. De manier waarop mensen in contact kwamen met de dienst warme maaltijden is erg verdeeld: via het gemeentelijk infoblad, via mond-aan-mond-reclame, via een andere dienst van het OCMW,.. Bij iedereen verliep het huisbezoek (eerste contact) erg vlot. Ook de opstart van de maaltijden gebeurde volgens iedereen snel genoeg. Slechts 1 persoon geeft aan dat de opstart sneller had gekund. Iedereen weet bovendien bij wie men terecht kan voor vragen en dat is een goede zaak.

Volledige maaltijd (Tielt-Winge, Begijnendijk en Bekkevoort) Van de 149 personen die de vraag beantwoordden waren er 140 tevreden over de portie soep. 3 personen vinden dat ze te weinig soep krijgen, 6 personen vinden de portie te groot. Over de temperatuur, de smaak, de kruiding (6 personen gaven aan dat ze te fel gekruid was) en de variatie van de soep was quasi iedereen tevreden. 146 personen vinden de soepkommetjes makkelijk in gebruik. 1 persoon geeft aan dat het kommetje vaak blijft haken aan de handdoek.

146 van de 149 personen zijn tevreden over de portie van de hoofdmaaltijd. Voor 3 personen is de portie te klein, voor 6 personen te groot. Ook de temperatuur, de smaak, de kruiding en de variatie scoren goed. 99% van de gebruikers is tevreden over de drievaksschotel. Verder werd er gepolst naar de tevredenheid over de kwaliteit van verschillende etenswaren.

  • Aardappelen: 125 tevreden, 13 niet tevreden. Dit houdt in dat bijna 1 op 10 ontevreden is over de kwaliteit van de aardappelen (te hard, waterachtig, liever gekookt dan gestoomd,…).
  • Pasta: 121 tevreden, 12 niet tevreden (de meesten onder hen lusten geen pasta)
  • Rijst: 113 tevreden, 18 niet tevreden (6 personen lusten geen rijst)
  • Vlees: 120 tevreden, 17 niet tevreden. Ruim 12% is niet tevreden met de kwaliteit van het vlees. (meeste personen onder hen vinden het vlees niet mals genoeg)
  • Gevogelte: 134 tevreden, 4 niet tevreden. 97% is tevreden over de kwaliteit van het gevogelte.
  • Vis: 128 tevreden, 5 niet tevreden. 96% is tevreden over de kwaliteit van de vis.
  • Groenten: 130 tevreden, 7 niet tevreden. 5% is niet helemaal overtuigd, de redenen hiervoor zijn uiteenlopend: te hard, te weinig, liefst zonder room,…
  • Saus: 128 tevreden, 11 niet tevreden (soms te weinig, vaak te veel, te dik, beter kruiden,…)

191 personen zijn tevreden over de variatie van het dessert, volgens 13 personen kan dit beter. Maar liefst 32 personen geven suggesties voor het dessert. De meesten onder hen ijveren voor meer pudding, rijstpap en (seizoens)fruit.


Hygiëne (enkel Tielt-Winge)

Net geen 100% is tevreden over de netheid van de schotel en soepkommetje. Over de netheid (voorkomen) van de maaltijdbedeelsters zijn alle gebruikers lovend.

Bedeling (enkel Tielt-Winge)

47 gebruikers zijn tevreden over het tijdstip van de bedeling. Volgens 7 gebruikers kan dit beter maar dit is erg persoonsgebonden (te vroeg / te laat al naargelang hun plaats in de bedelingsronde). 53 personen bestempelen hun contact met de maaltijdbedelers goed tot zeer goed. Slechts 1 persoon vulde ‘neutraal’ in maar dit werd niet verduidelijkt.


Prijs (enkel Tielt-Winge)

38 personen vinden de prijs correct voor hetgeen ze ontvangen. 15 personen vinden de prijs ‘neutraal’, 2 personen vinden de prijs te hoog.

 

Over het algemeen scoort de dienst warme maaltijden erg goed. Er zijn weliswaar enkele ‘werkpunten’ waar het OCMW nauwlettend zal op toezien in de toekomst (kwaliteit van het vlees, kwaliteit van de aardappelen, suggesties voor het dessert). Wij danken alvast al onze gebruikers die hebben meegewerkt aan deze enquête en hopen nog lang voor hen te mogen koken!

 

 

 

 

 

 

Datum van het bericht: zondag 01 maart 2015