Naar inhoud
Recent nieuws

Tevredenheidsonderzoek dienst gezinszorg

tevredenheidsonderzoek

In december 2014 voerde het OCMW Tielt-Winge een enquête uit bij haar gebruikers van de dienst gezinszorg. Eind januari werden alle enquêtes verzameld.

Van de 70 personen die uitsluitend gebruik maken van de dienst gezinszorg, kwamen er 27 enquêtes binnen. Een laag percentage (net geen 39%) wat grotendeels te verklaren is door de hoge leeftijd van de ondervraagden. Maar liefst 23 van de 27 personen is ouder dan 75 jaar (waarvan 7 ouder dan 90). Het merendeel van de ondervraagden vulde de enquête zelf in of samen met een familielid.

Er zijn verschillende manieren om in contact te komen met de gezinszorg, zo blijkt uit de enquête. Voornamelijk via de familie of het OCMW zelf, maar enkelen ook via het gemeentelijk infoblad of op eigen initiatief.

 

22 van de 27 personen hebben mee kunnen beslissen over de tijdstippen en de dagen waarop de thuiszorg geleverd wordt. De overige 5 hadden geen medebeslissingsrecht maar 4 van hen kunnen zich toch vinden in de huidige planning. 26 van de 27 personen zijn tevreden over het aantal uren gezinshulp. Dit bewijst dat er positieve afspraken gemaakt werden in ieders belang. Ook over de manier waarop deze uren worden ingevuld, is quasi iedereen tevreden. 1 persoon vindt de dienst onvoldoende toegankelijk (maar verduidelijkt niet waarom). De overige gebruikers vinden de huidige toegankelijkheid prima. Hetzelfde geldt voor de wijze waarop er gereageerd wordt op vragen. Slechts 1 persoon heeft geen mening hieromtrent. Al de overigen zijn tevreden over de manier waarop er gereageerd wordt.

 

Door de strikte planning, gebeurt het wel eens dat een verzorgende niet kan langs komen (wegens ziekte) en dat er bijgevolg geen hulp kan geboden worden. Het OCMW probeert dit uiteraard steeds tot het minimum te herleiden. 85% vindt dat ze tijdig verwittigd worden. 2 personen zijn hier ontevreden over en 2 anderen geven aan dat dit soms wel of soms niet aan hun verwachtingen voldoet. 25 van de 26 personen vindt de dienst gezinszorg telefonisch goed bereikbaar.

 

Tot slot werd er gepolst naar de verschillende redenen voor contactname en deze zijn erg divers: wijzigingen in de planning, algemene informatie over de dienstverlening, informatie over de factuur,…)

 

Conclusie:

Op basis van de ingebrachte enquêtes kunnen we over het algemeen stellen dat de tevredenheid over de dienst gezinszorg erg groot is. Er is echter 1 verbeterpunt, namelijk het tijdig verwittigen bij afwezigheid van de verzorgende wegens ziekte. In overleg werd daarom beslist dat de verzorgende de eerste klant van die dag zelf dient te verwittigen om alzo het tijdsverlies te beperken.

Datum van het bericht: zondag 01 maart 2015