Naar inhoud
Recent nieuws

Missie en visie

Vanuit de onlangs opgerichte werkgroep organisatiebeheersing, kwam de idee om een missie en een visie op te maken in naam van het OCMW.

Alle personeelsleden van het OCMW werden betrokken bij de opmaak van deze splinternieuwe missie en visie. Op die manier hoopten we zo veel mogelijk toepasbare inbreng op te vangen om deze te verwerken in wat het uiteindelijk geworden is.
Hieronder vindt u de missie en de visie zoals deze door de OCMW-raad werden goedgekeurd:

Misie

“Een open huis voor iedereen waar we in een sfeer van vertrouwen via kwalitatieve dienst- en hulpverlening tegemoet komen aan menselijke noden en waar kansen worden geboden die duurzaam bijdragen tot zelfredzaamheid.”

Visie

“Het OCMW streeft ernaar om in alle openheid en op een laagdrempelige manier ieders welzijn te bevorderen. Door het continue streven naar professionalisering en zorg op maat trachten we iedereen, vanuit de eigen mogelijkheden en inbreng, te helpen en dit op een onafhankelijke basis.  Hiervoor steunen we op deskundige medewerkers, doelgroepwerknemers, vrijwilligers en op een brede waaier van middelen. Het OCMW handelt voornamelijk op eigen basis maar is omwille van de complexiteit van bepaalde materies aangewezen op het samenwerken met partners of op het uitbesteden in regie. 

Met het oog op vooruitstrevendheid wordt de dagelijkse werking van het OCMW te allen tijde in vraag gesteld.  Het is de ultieme uitdaging om minstens de dienstverlening van vandaag te behouden en te anticiperen op toekomstige noden en verplichtingen.” 

Datum van het bericht: donderdag 01 januari 2015