Naar inhoud
Recent nieuws

Project 'Vermist'

Wist je dat in Vlaanderen naar schatting 100.000 mensen met dementie leven?
Daarvan verblijft bijna 70% thuis, verzorgd door hun partner of één of meer naasten.

Verwacht wordt dat de aandoening meer en meer mensen zal treffen. Dat komt omdat dementie vooral mensen ouder dan 65 jaar treft en we met z’n allen ouder worden. Volgens www.alz.org gaat ruim 60% van alle personen met dementie dwalen. Voor de dwalende persoon kan dit gevaarlijk en zelfs levensbedreigend zijn, maar voor de mantelzorger is dit een constante bron van stress die enorm zwaar kan wegen.

Ook in het Hageland?
In het Hageland hebben we een sterk ouder wordende bevolking. We hebben daarom ook veel mensen in onze buurt die geconfronteerd worden met dementie. Als we weten dat maar liefst 60% van deze groep ooit gaat dwalen, beseffen we dat we dringend aan de slag moeten gaan. Ouderen die gaan dwalen hebben vaak dringend medicatie of zorgen nodig. Het is daarom erg belangrijk om de vermiste persoon zo snel mogelijk terug te vinden.

Hoe maken we het Hageland veiliger?
Om van het Hageland een zo veilig mogelijke omgeving te maken voor mensen met dementie, start de politiezone Hageland samen met de 5 gemeentes van deze zone het project ‘Vermist’. Aangezien er vaak veel tijd wordt verloren met het zoeken naar persoonsgegevens en noodzakelijke informatie, willen we met het project proactief werken. Dit houdt in dat we willen voorbereid zijn en alle nodige informatie verzamelen voor er een probleem is. We willen door middel van het invullen van infofiches het zoekproces danig versnellen.

Wat kan ik doen?
Als je iemand kent met dementie kan je altijd vragen aan Inge Salaets, coördinator thuiszorg van het OCMW, (016 63 40 03) om een infofiche te laten invullen. Je kan ook zelf aan de slag gaan en de infofiche downloaden via deze website (zie hieronder). Vergeet dan wel niet de fiche te laten registreren op het OCMW. Zo ben je zeker dat als het dan toch eens mis gaat, de politie de grootste kans heeft om de vermiste persoon zo snel mogelijk terug te brengen.

Meer info?
Inge Salaets, coördinator thuiszorg
016 63 40 03

Datum van het bericht: maandag 01 september 2014