Naar inhoud
Recent nieuws

Aangepast rijbewijs voor mensen met diabetes

De wet verplicht elke diabetespatiënt om een medisch rijbewijs aan te schaffen. Dit medisch rijbewijs is een rijbewijs met een beperkte geldigheidsduur (naargelang de duur vermeld op het doktersattest).
Het is erg belangrijk dat u beschikt over zo’n rijbewijs als u diabetespatiënt bent omdat u in het andere geval niet beschikt over een geldige autoverzekering. Dit kan erg grote kosten met zich meebrengen. Zo’n aangepast rijbewijs moet aangevraagd worden binnen de 4 werkdagen na diagnose.

Hoe aanvragen?
Ga langs bij je huisarts en laat een rijgeschiktheidsattest invullen. Met dit attest en je oude rijbewijs ga je naar de gemeente, dienst bevolking.

Meer info: cel bevolking en burgerlijke stand, Diane Vos, tel. 016 63 40 08.
Datum van het bericht: woensdag 21 mei 2014