Naar inhoud
Recent nieuws

Vernieuwd reglement mantelzorgtoelage

Het OCMW stelt vast dat er al te vaak een oneigenlijk gebruik gemaakt wordt van het huidige reglement mantelzorgtoelage. De huidige vorm van betoelaging schiet zijn doel als het ware voorbij. Een vernieuwing van het reglement drong zich dan ook op.
We sommen voor u graag even de wijzigingen op:

  • Mantelzorgers die zorg dragen voor een zorgbehoevende persoon die reeds recht heeft op de zorgverzekering / persoonlijk assistentiebudget, kunnen niet meer terugvallen op de mantelzorgtoelage.
  • De mantelzorger kan geen zorgbehoevende zijn of andersom. Als X voor Y zorgt en andersom, kan slechts 1 van beiden een toelage bekomen.
  • De verklaring op eer wordt vereenvoudigd en vervangen door 1 zin: “Bij deze verklaar ik mantelzorger te zijn van onderstaande zorgbehoevende. In deze hoedanigheid vervul ik op regelmatige basis verzorgende en ondersteunende taken met als doel de betrokken zorgbehoevende zo lang mogelijk en onder de beste omstandigheden in zijn/haar thuismilieu te kunnen houden.”
Het hernieuwde reglement treedt in voege 1 januari 2014. 

Als bijlage vindt u het nieuwe reglement + aanvraagformulier.

Onze maatschappelijk werkers en de medewerkers balie van het Sociaal Huis staan klaar om al uw vragen hieromtrent te beantwoorden.
Datum van het bericht: woensdag 01 januari 2014