Naar inhoud
Recent nieuws

Verlenging project renteloze lening voor energiebesparende maatregelen

U wilt maatregelen treffen om energie te besparen… maar u bent bang van het kostenplaatje?
Misschien heeft OCMW Tielt-Winge dan wel een oplossing voor u!

In samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant, Hartje Hageland en het Sociaal Verhuurkantoor Hageland vzw wil OCMW Tielt-Winge de uitvoering van energiebesparende maatregelen stimuleren. Het OCMW kan, onder bepaalde voorwaarden, een renteloze lening toekennen voor de uitvoering van energiebesparende maatregelen aan woningen.
Men richt zich enkel tot eigenaars en niet tot huurders.

Om in aanmerking te komen voor dit project, moet de aanvrager aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • aanvrager is eigenaar van een woning in Tielt-Winge
  • de aanvrager bewoont daadwerkelijk deze woning
  • zijn/haar netto belastbaar jaarinkomen mag niet hoger zijn dan 20.000 euro (verhoogd met 3000 euro per persoon ten laste)

Enkel de volgende energiebesparende werken komen in aanmerking voor de aanvraag van een renteloze lening:

  • isoleren van dak, vloer en/of muur
  • plaatsen van hoogrendementsglas of vervangen van ramen (inclusief glas)
  • vervangen van een oude verwarmingsketel door een condensatieketel of een warmtepomp
  • plaatsen van thermostatische kranen

Werken die noodzakelijk zijn voor het correct tot stand brengen van bovenstaande energiebesparende maatregelen kunnen ook in het leningsbedrag opgenomen worden.
Het maximumbedrag van de lening bedraagt € 25.000 per woning.
Aanvragen kunnen binnenkomen tot en met 31 augustus 2013!
Indien u niet zeker weet of u hiervoor in aanmerking komt, kan u steeds vrijblijvend contact opnemen met het OCMW.

Contactpersoon:
Griet Saenen, 016 63 40 03
griet.saenen@ocmw.tiel-winge.be

Datum van het bericht: zaterdag 01 juni 2013