Naar inhoud
Recent nieuws

Verwarmingssysteem residentie Zonnedries wordt volledig vernieuwd

woningcomplex met dienstverlening residentie Zonnedries
Samen met het nieuwbouwdossier werd beslist om het bestaand verwarmingssysteem in woningcomplex met dienstverlening residentie Zonnedries te vernieuwen.
Momenteel wordt er verwarmd met een centrale verwarmingsinstallatie op stookolie. Dit geeft heel wat warmteverlies omdat een ondergronds buizensysteem het warm water naar de 23 woningen en naar het huidige dienstencentrum brengt. Na 16 jaar merken we ook dat er vaak waterverlies is waardoor ook die factuur enorm stijgt.
Bovendien geeft dit systeem heel wat discussies bij de eindafrekening van de verwarming op het einde van het jaar omdat dit via een ingewikkelde formule dient berekend te worden.
Het OCMW had de renovatie van de bestaande stookplaats opgenomen in de opdracht van de ontwerper voor de nieuwbouw zodat ook hiervoor AR-TE – STABO de mogelijkheden moest onderzoeken en ons een aantal alternatieven moest voorstellen met afweging van de voor- en nadelen.
Omdat aardgas, door de recente bouw van een nieuwe buitenschoolse kinderopvang, toch al aanwezig is, heeft het OCMW, op voorstel van het studiebureau, er voor gekozen om een nieuwe, decentrale verwarming op aardgas aan te leggen. Hierdoor krijgen alle 23 woningen en het huidige centrum een aparte gasbrander en -meter.
Warmte- en waterverlies zullen tot het verleden behoren en eind 2012 zal iedereen een afrekening van het verbruik ontvangen.
Dit dossier is ondertussen klaar om aan te besteden. Eveneens op de raad van 12 juni beslistte de raad om deze opdracht via openbare aanbesteding uit te schrijven. ARTE – STABO zal de procedure voor ons opvolgen en wij hopen om uiterlijk op de raad van september 2012 de aannemer te kunnen aanstellen zodat de problemen met de verwarming op residentie Zonnedries nog dit jaar definitief verholpen zijn.
Het spreekt voor zich dat de aangeduide aannemer er moet voor zorgen dat, tijdens de werken, er op elk ogenblik en in elke woning voldoende verwarming mogelijk is zodat de bewoners comfortabel kunnen verder wonen. Dit werd tevens in de aannemingsvoorwaarden opgenomen.
Hiermee wordt het wooncomfort van de bewoners in de huidige residentie enorm verhoogd. Het OCMW trekt 165.000 euro uit, inclusief btw. 
Datum van het bericht: dinsdag 12 juni 2012