Naar inhoud
Recent nieuws

Gebruikers OCMW-poetsdienst erg lovend

In het najaar van 2011 hield het OCMW Tielt-Winge een tevredenheidsonderzoek bij de gebruikers van de poetsdienst. Deze enquête was vrijblijvend en mocht - indien gewenst - anoniem worden ingevuld. Uiteindelijk dienden 79 gebruikers van de 107 dossiers een enquête in. De meest opvallende resultaten hiervan willen we graag met u delen.

De resultaten worden onderverdeeld per thema:

·         Bereikbaarheid van de dienst

Maar liefst 78 van de 79 gebruikers weten hoe en wanneer ze de verantwoordelijke van de poetsdienst kunnen bereiken.
Indien men de verantwoordelijke nodig heeft maar deze is niet aanwezig, zijn de meningen verdeeld. Sommigen worden verder geholpen door iemand anders, anderen worden zelf opnieuw gecontacteerd door de verantwoordelijke. [Reden hiervoor is dat de aanpak aan de balie verschilt van situatie tot situatie. Als de gebruiker aangeeft dat het dringend is en de verantwoordelijke op dat moment niet aanwezig is, wordt hij / zij naar best vermogen geholpen door een andere maatschappelijk werker. Indien de verantwoordelijke wél aanwezig is maar belet (in gesprek, aan de telefoon, halve dag vorming,…) wordt het nummer genoteerd en wordt hij / zij zo snel mogelijk terug gecontacteerd door de verantwoordelijke van de poetsdienst]. 

·         Vriendelijkheid

Wanneer het gaat over ‘vriendelijkheid van de verantwoordelijke poestdienst’ geven enkelen hier een 7 of een 8 op 10 maar het overgrote deel antwoordt hier erg positief: 9 of 10. Hetzelfde resultaat wordt duidelijk wanneer de vraag gesteld wordt of er naar hun (eventuele) ‘problemen’ wordt geluisterd. Ook hier geven de meeste mensen een 9 of een 10. Ook ‘behulpzaamheid’ en ‘vriendelijke afronding van het contact’ scoren bijzonder goed.

100% van de bevraagden zegt dat de briefwisseling die zij ontvangen van het OCMW erg duidelijk is en dat de brieven steeds de juiste informatie bevatten. Iedereen is het erover eens dat de briefwisseling is opgesteld in verstaanbare taal. Eén gebruiker voegt er weliswaar aan toe dat er wel eens uitleg wordt gevraagd aan de poetsvrouw wanneer de inhoud van de brief niet erg duidelijk is.

·         Klachten, opmerkingen en suggesties

16 personen zeggen dat ze al eens ontevreden waren over de geboden dienstverlening. De helft hiervan heeft deze opmerking gemeld (óf aan de poetsvrouw óf aan de verantwoordelijke). De overigen hebben deze klacht op geen enkele manier geuit. Degene die deze klacht wél gemeld hebben, zijn in de meeste gevallen tevreden over de behandeling ervan. Slechts 2 personen geven aan dat zij niet tevreden zijn over de opvolging . (afhandeling duurde te lang + kreeg geen vervanging tijdens verlofperiode). 
Logischerwijze vinden de gebruikers dat de verantwoordelijke uiterlijk binnen de 14 dagen moet reageren op een mogelijke opmerking of klacht.

·         Uitvoering van de taken

Slechts 1 persoon geeft aan dat de afgesproken taken van de poetsvrouw of -man niet tot uitvoering worden gebracht (maar geeft hier verder geen uitleg over). Alle overige gebruikers zijn hier wél tevreden over.
De algemene indruk is dat de gebruikers overtuigd zijn dat het huidige personeel voldoende bekwaam is.  Bovendien is de overgrote meerderheid erg tevreden over de poetstaken die door hun eigen poetsvrouw of -man worden uitgevoerd.

·         De poetsvrouw /-man

Quasi 100 % beweert dat het uitermate belangrijk is dat steeds dezelfde poetsvrouw of –man bij hen langskomt. Hieruit blijkt dat de gebruikers wel degelijk een vertrouwensband wensen op te bouwen met de helpster.
Over de poetsvrouw/-man is iedereen uitermate tevreden: zowel de algemene tevredenheid, als het respect voor de privacy, als het luisterend oor én het respecteren van de werkuren door de help(st)er scoren erg goed. 

Kort en bondig:

Alle thema’s die werden aangehaald kregen erg lovende woorden van de gebruikers. Deze zijn duidelijk erg gesteld op hun eigen poetsvrouw/-man en ook de communicatie met het OCMW in het algemeen en de verantwoordelijke poetsdienst in het bijzonder loopt erg positief.

Datum van het bericht: donderdag 01 december 2011