Naar inhoud
Recent nieuws

Renteloze lening voor energiebesparende werken aan uw woning

U wil bijvoorbeeld het dak van uw woning isoleren, de oude verwarmingsketel vervangen of sterk isolerend glas plaatsen, maar het kostenplaatje past niet in uw budget. Misschien voldoet u dan aan de voorwaarden om een renteloze lening te bekomen, voor de uitvoering van energiebesparende werken.
U bent eigenaar van een woning in Tielt-Winge en u woont er. Uw netto belastbaar inkomen is niet hoger dan 16.000 euro per jaar, verhoogd met 3.000 euro per persoon ten laste. Dit zijn de belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor een renteloze lening. Als u denkt aan deze voorwaarden te voldoen, kan u terecht bij het OCMW, Hartje Hageland of het sociaal verhuurkantoor Hageland vzw (SVK) om uw aanvraag in te dienen. Deze diensten gaan na of de werken die u wenst uit te voeren in aanmerking komen. Daarna neemt een maatschappelijk werker van het OCMW uw dossier ter harte. De maatschappelijk werker controleert of u aan de financiële voorwaarden voldoet. Ze gaat ook na of uw budget voldoende ruimte biedt om de renteloze lening terug te betalen. Indien gunstig beoordeeld door het bijzonder comité voor de sociale dienst, kan u vanaf dan aannemers aanspreken en prijsoffertes aanvragen. Als u dit wenst kan SVK Hageland vzw u hierbij helpen. Zodra de aannemer en het bedrag van de uit te voeren werken gekend zijn, wordt de definitieve toekenning van de renteloze lening goedgekeurd. Bij elke stap krijgt u de nodige ondersteuning en begeleiding. SVK Hageland vzw helpt u, indien gewenst, bij het toezicht van de werken in uitvoering. Hartje Hageland brengt voor u het premiedossier in orde. Let wel op, de renteloze leningen zijn beperkt tot maximaal 25.000 euro per woning.

Aanvragen kan u indienen van 1 september 2011 tot en met 31 oktober 2011.

Het project ‘Renteloze lening voor energiebesparende werken’ is een initiatief van het OCMW Tielt-Winge. Het is een samenwerking tussen Hartje Hageland, SVK Hageland vzw en het OCMW Tielt-Winge. De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt het project financieel.

Meer info:
Griet Saenen, maatschappelijk werker bij het OCMW Tielt-Winge is de coördinator en het aanspreekpunt van dit project. Zij is bereikbaar via het algemene telefoonnummer van het Sociaal Huis 016 63 40 03 of u kan mailen naar griet.saenen@ocmw.tielt-winge.be.
Datum van het bericht: zondag 24 juli 2011