Naar inhoud
Recent nieuws

NIEUW: lokaal loket kinderopvang in Tielt-Winge

affiche

Een lokaal loket kinderopvang is een neutraal informatie- en ondersteuningspunt voor ouders die op zoek zijn naar kinderopvang. Het is een samenwerking van organisaties die belangrijk zijn voor kinderopvang.

Door een lokaal loket kinderopvang wordt de zoektocht van ouders eenvoudiger doordat ze zich kunnen richten tot één centraal infopunt en actief toegeleid kunnen worden naar een geschikte opvangplaats. Door de samenwerking achter het loket kan men aan zo veel mogelijk vragen van gezinnen tegemoet komen.

 

Een lokaal loket kinderopvang helpt dus om de toegang tot kinderopvang voor elke ouder laagdrempelig te houden, met bijzondere aandacht voor:

  • kwetsbare gezinnen
  • kinderen met specifieke zorgbehoeften
  • vragen naar dringende kinderopvang en naar opvang met ruimere openingstijden

 

Het lokaal loket kinderopvang zorgt er ook voor dat knelpunten in de toegang tot kinderopvang voor gezinnen gezamenlijk met alle organisatoren worden aangepakt. Het kan organisatoren ook ondersteunen in het realiseren van een doordacht opnamebeleid en het bereiken van een voldoende aantal gezinnen uit voorrangsgroepen.

Omdat het lokaal loket de registratie van de opvangvragen coördineert, krijgt het lokaal bestuur een beter zicht op de werkelijke vraag naar kinderopvang. Een goed werkend lokaal loket kinderopvang kan duidelijke en concrete cijfers over de nood en eventuele tekorten aan kinderopvang voorleggen.


Vanaf maandag 3 juni 2019 kunnen (aanstaande) ouders terecht in het lokaal loket kinderopvang voor opvang van hun kindje. Het lokaal loket kinderopvang is uitgebouwd met een digitaal loket waarvoor een samenwerking met Interleuven werd opgezet.

Uiteraard kunnen (aanstaande) ouders ook vanuit hun thuisomgeving op zoek naar kinderopvang: www.kinderopvanginmijnbuurt.be

 

Contactgegevens:

Véronique Strouven
IBO Tielt
Zonnedrieslaan 26
3390 Tielt-Winge
woensdag: van 9.00 uur tot 12.00 uur
donderdag: van 14.00 uur en 16.30 uur


Bezoeken worden best voorafgaand vastgelegd door middel van afspraak (telefonisch of per mail).
016 60 39 91 of lokaalloketkinderopvang@tielt-winge.be.

Datum van het bericht: maandag 03 juni 2019