Naar inhoud
Recent nieuws

Gezocht: maatschappelijk assistent

word jij onze nieuwe collega?

OCMW Tielt-Winge is dringend op zoek naar een maatschappelijk assistent. Het betreft een halftijds contract (19 uur) bepaalde duur van 13 maart 2019 tot 31 december 2019.

Functie-inhoud

Via de dagdagelijkse uitvoering van de taken het recht op maatschappelijke dienstverlening verzekeren, om mensen in staat te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Hierbij de krachten van de cliënt zelf versterken, zodat ze uiteindelijk zelfstandig hun problemen kunnen aanpakken (empowerment).

 

Profiel

 • In het bezit zijn van een diploma of getuigschrift, dat minstens in aanmerking komt voor aanwerving in een betrekking van niveau B.
 • Relevante aantoonbare beroepservaring kan een extra troef zijn.
 • Bijlage uit het strafregister – model 1 (max. 3 maanden oud; te bekomen bij dienst Bevolking & Burgerlijke Stand van uw gemeente).
 • Slagen in selectiegesprek
 • Voldoen aan alle voorwaarden zoals omschreven in de rechtspositieregeling.

Jobgerelateerde competenties

 • De gegevens over de activiteiten van de dienst of de organisatie opvolgen en analyseren Een vooruitgangstraject voorstellen
 • Samen met de persoon of het gezin een sociaal begeleidingsplan opstellen en opvolgen
 • Individuele dossiers voorleggen aan het team en aan de gespecialiseerde diensten
 • De situatie en de behoeften van de persoon analyseren
 • Een overzicht van de activiteiten opstellen en meedelen aan de verantwoordelijken en/of de partners en/of politici
 • Informatie over de regelgeving en de sociale hulpmogelijkheden actueel houden Een partnernetwerk uitbouwen
 • De persoon informeren over sociale hulpmogelijkheden en administratieve stappen De persoon doorverwijzen naar bevoegde organisaties, een arts, een integratievereniging, hulpnetwerken, ...

Persoonsgebonden competenties

 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Leervermogen hebben
 • Klantgerichtheid
 • Regels en afspraken nakomen
 • Omgaan met stress
 • Contactvaardig zijn
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Samenwerken als hecht team
 • Plannen (= ordenen)
 • Zelfstandig werken

Aanbod

 • Een gevarieerde job in een boeiende sector op een filevrije locatie.
 • Een voltijdse, contractuele vervangingsovereenkomst in de betrokken salarisschaal (bruto geïndexeerde aanvangswedde bedraagt minimaal 1230,39 euro per maand).
 • Vorige dienstjaren uit de openbare sector worden gevalideerd alsook maximum 12 jaar relevante beroepservaring uit de privé-sector. Ervaring is waardevol maar niet noodzakelijk: ook pas afgestudeerden worden daarom aangemoedigd om te solliciteren.
 • Andere geldelijke voordelen: gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering, diverse mogelijkheden om opleidingen te volgen, maaltijdcheques per gepresteerde dag.

Plaats tewerkstelling

OCMW TIELT WINGE TIENSESTEENWEG 2 3390 TIELT-WINGE

 

Vereiste studies

 • Prof. bach. Sociaal werk: Maatschappelijk werk

Werkervaring

 • Beperkte ervaring ( < 2 jaar )

Talenkennis

 • Nederlands (zeer goed)

Rijbewijs

 • B

Contract

 • Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren)
 • Contract van bepaalde duur - van 13 maart 2019 tot 31 december 2019
 • Deeltijds - 19 uren per week, te presteren in 5 dagen

Plaats tewerkstelling

TIENSESTEENWEG 2 3390 TIELT-WINGE

Waar en hoe solliciteren?

Via e-mail: personeelsdienst@tielt-winge.be

Per brief

Persoonlijk aanmelden

Contact: Mevr. Kiesecoms Kizzy

 

Gemeentehuis Tielt-Winge Kruisstraat 2, 3390 TIELT-WINGE

 

De volledige functiebeschrijving evenals alle andere bijkomende inlichtingen zijn beschikbaar via www.tielt-winge.be of te bekomen bij de personeelsdienst (tel. 016 63 95 63 of e-mail personeelsdienst@tielt-winge.be). De kandidaturen (motivatiebrief met gedetailleerd curriculum vitae, diploma en uittreksel strafregister model 1) worden ingediend per e-mail, per aangetekende post of bezorgd door afgifte tegen ontvangstbewijs aan het Vast Bureau (t.a.v. de personeelsdienst), gemeentehuis, Kruisstraat 2, 3390 Tielt-Winge. 

Datum van het bericht: donderdag 14 maart 2019