Naar inhoud
Recent nieuws

Praatcafé dementie 2019

Voor de tweede keer dit jaar organiseren OCMW Tielt-Winge en campus Dommelhof een praatcafé dementie op maandag 20 mei 2019 om 19.30u in het lokaal dienstencentrum Zonnedries, Zonnedrieslaan 27, 3390 Tielt-Winge.

Kris Robberechts, verpleegkundige WZC De Wingerd, komt praten over ‘Omgaan met dementie’.
Iedereen die te maken krijgt met dementie (familieleden, mantelzorgers, hulpverleners,…) of iedereen die gewoonweg interesse heeft in deze aandoening,
is vrij om aan deze bijeenkomst deel te nemen.

Ook personen met dementie kunnen aanwezig zijn. Er is een gelegenhied om onderling ervaringen uit te wisselen, vragen te stellen of standpunten in te nemen.
De toegang is volledig kosteloos. U bent van harte welkom!


Reserveer deze datum alvast in je agenda voor het volgende praatcafé:
20 september 2019 om 19.30 u in campus Dommelhof, Halensebaan 25, 3390 Tielt-Winge.
Dit keer met als thema: ‘De nieuwe mantelzorger’ 

Datum van het bericht: maandag 20 mei 2019