Naar inhoud
Recent nieuws

Minimale levering aardgas in de winter

aardgas

Ook dit jaar kan u bij het OCMW terecht voor een minimale levering van aardgas.

Met de minimale levering via de aardgasbudgetmeter wil de Vlaamse Regering de OCMW's een middel aanreiken om gezinnen die de middelen ontberen om de aardgasbudgetmeter op te laden (en die dus het risico lopen zonder verwarming te vallen in de winterperiode), te ondersteunen door hen een minimale hoeveelheid aardgas ter beschikking te stellen via periodieke opladingen van de budgetmeterkaart.

De jaarlijkse terugkerende periode voor mogelijke toekenning loopt van 1 november 2019 tot en met 31 maart 2020.

Concreet betekent dit dat gezinnen met een aardgasbudgetmeter tijdens die periode kunnen aankloppen bij het OCMW voor een financiële tussenkomst. Het OCMW zet dan 2x per maand een som op de budgetmeterkaart.
Na de winter kan 30% van dat bedrag teruggevorderd worden van de begunstigde.

Meer info: sociale dienst, 016 63 40 03.

Datum van het bericht: vrijdag 01 november 2019