Naar inhoud

mindermobielencentrale

MMC

Eindelijk opnieuw de deur uit!
Kan je niet langer met de fiets naar de bakker door je slechte gezondheid? Bevindt de bushalte zich te ver van je deur, nu je minder mobiel bent? Moet je toch dringend het huis uit voor een onderzoek bij de dokter of in het ziekenhuis of voor sociale activiteiten zoals een bezoek aan de kapper of de supermarkt? Onze mindermobielencentrale biedt een gepaste oplossing.

Wie kan beroep doen op deze dienst ?
Inwoners van Tielt-Winge:

  • die te maken hebben met verplaatsingsproblemen ten gevolge van leeftijd of lichamelijke toestand;
  • wiens inkomen niet hoger is dan tweemaal het bedrag van het leefloon (voor de juiste bedragen neem contact op met de sociale dienst van het OCMW);
  • en die geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer of voor wie geen openbaar vervoer voorhanden is.

Wat doen wij voor u ?
De mindermobielencentrale werkt met vrijwillige chauffeurs die met hun eigen wagen de gevraagde verplaatsingen doen.
De mindermobielencentrale kan vervoer verzorgen zoals: bezoek aan familie, dokter, winkelen, kaartnamiddagen, ziekenhuis, kapper, enz.
De centrale is niet bedoeld als ziekenvervoer. Ook voor vervoer van rolstoelgebruikers is de Dienst Aangepast Vervoer uit Leuven (DAV) beter geschikt (tel. 078/ 150 455).

Wat verwachten wij van u?
Een respectvolle houding bevordert de goede samenwerking.
U moet voor de aanvraag van de ritten steeds rechtstreeks contact opnemen met de centrale en NIET met de chauffeur zelf.

Hoe verloopt uw aanvraag?
De aanvraag dient te gebeuren bij de centrumleider van het lokaal dienstencentrum Zonnedries. Deze komt vervolgens op huisbezoek om de werking van de dienst uitvoerig te bespreken.

Hoe vraag je een rit aan?
U belt minstens twee dagen op voorhand naar de mindermobielencentrale om een rit aan te vragen. De centrumleidster zoekt dan een chauffeur voor de aangevraagde rit en brengt u in kennis van de gemaakte afspraak.

Volgende gegevens dient u duidelijk door te geven:

  • naam en adres van de aanvrager
  • datum en uur van de gewenste rit
  • plaats en uur van de gewenste bestemming

Het is belangrijk te weten dat de ritten die aangevraagd worden, genoteerd worden in een rittenboek, dat als bewijs dient voor de verzekering.
Indien de aanvraag niet gebeurd is via de mindermobielencentrale, bent u niet verzekerd.

Wat kost het ?
Hiervoor verwijzen we graag naar het reglement mindermobielencentrale dat u onderaan de pagina terugvindt.

Hoe gebeurt de betaling?

De afrekening gebeurt contant bij de chauffeurs. U krijgt hiervoor een ontvangstbewijs met vermelding van het aantal kilometers en de kostprijs

Contacteer: verantwoordelijke mindermobielencentrale.
Tel: 016 63 55 18

Praktisch

LDC Zonnedries

LDC Zonnedries
Zonnedrieslaan 27
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 55 18
fax 016 48 75 21
e-mail e-mail

Openingstijden

 maandag 8.30u - 16.45u 
 dinsdag 8.30u - 16.45u
 woensdag 8.30u - 16.45u 
 donderdag    8.30u - 16.45u 
 vrijdag 8.30u - 12.15u