Naar inhoud

managementteam

Het managementteam bestaat uit volgende leden (minimale samenstelling):

  • OCMW-secretaris
  • financieel beheerder
  • voorzitter (raadgevende stem)

Naast de officiële samenstelling, kan het managementteam beroep doen op andere personeelsleden.

De OCMW-raad is bevoegd voor de aanstelling en het ontslag van de leden van het managementteam.
Het team vergadert geregeld onder het voorzitterschap van de OCMW-secretaris en ondersteunt de coördinatie van de diensten van het OCMW bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie.

Het managementteam bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de diensten van het OCMW, alsook de interne communicatie.

 

Meer info: managementteam lokaal bestuur

Praktisch

managementteam

tel. 016 63 40 03
fax 016 64 06 11