Naar inhoud

financieel beheerder

De financieel beheerder staat onder de functionele leiding van de secretaris van het OCMW in voor:

  • het opstellen van het voorontwerp van de financiële nota van het meerjarenplan en van de jaarlijkse herziening ervan, van de financiële nota van het jaarlijkse budget en van de budgetwijzigingen en van de interne kredietaanpassingen
  • het voeren en afsluiten van de boekhouding en het opaken van de inventaris, de jaarrekeningen en de geconsolideerde jaarrekening
  • het verzorgen van financiële analyse en financiële beleidsadvisering in de ruimste zin
  • met behoud van de toepassing van art.99,§3 van de RPR, het thesauriebeheer

Verder staat hij - in volle onafhankelijkheid - in voor:

  • de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van het OCMW met budgettaire en financiële impact
  • het debiteurenbeheer, inzonderheid de invordering van ontvangsten


De financieel beheerder oefent de taken uit die door of krachtens de wet of het decreet aan de ontvanger van het OCMW werden toevertrouwd. Hij is belast met de uitvoering van de betaling van de girale uitgaven, na uitdrukkelijke betalingsopdracht van de OCMW-secretaris, overeenkomstig artikel 165.

Praktisch

financieel beheerder
Sociaal Huis
Tiensesteenweg 2
3390 Tielt-Winge

tel. 016 63 92 78
fax 016 64 06 11
e-mail e-mail

Openingstijden

De financieel beheerder is op de volgende dagen bereikbaar op het OCMW Tielt-Winge:

Maandag:       8.30u-12u ;13u-16.30u
Woensdag:    8.30u-12u