Naar inhoud

administratie

Deze dienst van het OCMW ondersteunt de voorzitter, de secretaris en de sociale dienst op administratief vlak.
De dienst bestaat uit een administratief deskundige en een administratief assistente.

Hun takenpakket bestaat ondermeer uit:

 • beleidsvoorbereidende en administratieve ondersteuning van het takenpakket van de secretaris
 • opmaak van onthaal- en dienstbrochures, tweemaandelijks infoblad
 • briefwisseling
 • opmaak van diverse kwaliteitshandboeken en het administratief handboek
 • beheer van de personeelsdossiers (ziekte, verlof……)
 • bijstand bij de opmaak van de loonvoorbereidingen
 • verantwoordelijk voor opmaak van de individuele vormingsplannen van de personeelsleden
 • verantwoordelijk voor de toepassing van de overheidsopdrachtenwetgeving
 • het uitvoeren van studieopdrachten, behoefteonderzoeken
 • beheer van de diverse informaticaprojecten en toepassingen
 • up to date houden van de OCMW-website
 • pro-actief meedenken
 • agendabeheer
 • verzorgen van de communicatie met medewerkers en klanten
 • rapportering aan de secretaris en de voorzitter
 • ...

Praktisch

administratie
Sociaal Huis
Tiensesteenweg 2
3390 Tielt-Winge

tel. 016 63 40 03
fax 016 64 06 11
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 8.30u tot 12u.
Maandag ook van 13u tot 16.30u.
Dinsdag ook van 17u tot 19u.


Meer info